CD Soft AB

Om oss

Verksamhetsområde / Om företaget
CD Soft AB är ett konsultbolag med inriktning på utveckling av FileMaker applikationer samt webblösningar baserade på både FileMaker, MySQL och PHP.

Vi har lång erfarenhet av sammankoppling av olika system såsom webblösningar, faktureringssystem och andra administrativa system som med fördel kan kopplas ihop med FileMaker Pro.

Samarbetspartners
CD Soft AB ingår i ett nätverk av tre oberoende FileMaker-utvecklingsbolag med totalt ca 20 personer verksamma. Huvudtanken med detta är att bibehålla det lilla bolagets fördelar med det större bolagets styrka vad gäller tillgång till resurser.

Nätverket står dessutom som backup för varandra för att samverka vid produktionstoppar och kompetensutbyte.

Geografiskt verksamhetsområde
CD Soft har kontor  i Stockholm  och Höör. Vi är verksamma i hela Sverige samt Norge och Danmark. Våra kunder finns representerade inom en mängd olika branscher – såväl privata företag som kommuner, län och landsting.


Expertis

Filemaker
Design
Webbutveckling
Filemaker App & iOS

Kontakta oss

    Namn (Tvingad)

    E-post (Tvingad)

    Telefon (Tvingad)

    Ditt meddelande (Kort beskrivning av program)